Ausländerbeirat – Liste der Stimmlosen

Herkese Eşit Haklar ve Saygı için Yabancılar Meclisi Seçimlerine katılıyoruz.
Avrupa Birliğine yeni katılan ülkelerin vatandaşlarının,kaçak yaşamak zorunda bırakılanların,Mültecilerin ve herkesin sesinin duyulması ve saygı gösterilmesini istiyoruz.
Listemizdeki adaylarımızın çoğunluğunun sesi Münih‘te hiç duyulmamaktadır . Münih‘e çocuklarımıza daha iyi bir yaşam sunmanın mücadelesi için geldik.
Bulgaristan’da bir çoğumuz „Türk azınlık“ yada „Yoksulluğumuz“dan dolayı dışlanmaktayız. Münih‘te de durum farklı değil: Evsizlerin,Hastalık Sigortası olmayanların sayısı bir hayli fazladır.Bazılarımız Parklarda yatmaktadır.
Önümüze çıkartılan Yasal ve Bürokratik engeller sonucunda çalışma izni alamadığımızdan dolayı İş yerlerinde sömürülmekte ve en düşük ücretlerle en pis işleri yapmak zorundayız. Çalıştığımız kişilerden paralarını alamayanların sayısı birhayli fazladır. Aslında yeni EU vatandaşları olarak bir takım haklara sahip olmamıza rağmen , bu haklar sadece kağıt üzerinde kalmaktadır.
Hükümet ve Yerel Yönetim bizleri görmezlikten gelmektedir. Ama bizler buradayız. Politikacılar da bizleri tanımamakta ısrar ediyorlar. Bizler de Politik kararlara katılmak istiyoruz.
Daha fazla hak ve Saygı istiyoruz-sadece kağıt üstünde kalmasın!

Taleplerimiz:
1. Meslek öğrenimi ve yasal haklarımız üzerine bilgilendirilmek. Almanca ve Internet Kursu
2. Münih Belediyesi Çalışma İzni alınmasını zorlaştıran bürokratik ve yasal engellerin ortadan kaldırılması ve kolaylaştırılması için girişimlerde bulunmalıdır.
3. Sağlık hizmetlerinden herkes yararlanmalıdır!
4. Okul ve çocuk yuvalarına kayıtlarda kolaylık sağlanmalıdır
5. Devlet dairelerinde ve diğer kurumlarda yabancı dilde çeviri olanakları artırılmalıdır.
6. Az gelirlilere uygun kiralık evler için girişimde bulunulmalıdır. Yüksek kira isteyenlere karşı harekete geçilmelidir
7. Zor durumda kalanlara bürokratik engeller çıkartılmamalıdır. Bizler kendi emeğimizle çalışıp ailemizi geçindirmek istiyoruz.Devletin sosyal olanaklarıyla yaşamak istemiyoruz. Ama gerekli hallerde (Evsizlik ve işsizlik)devletin olanaklarının bizler için de kullanılmasını istiyoruz.
8. Kendi sorunlarımızı birlikte çözmek ve başkalarına da yardım etmek için bir buluşma yerimizin olmasını istiyoruz.!
9. Polisten, devlet kurumlarından ve vatandaşlarımızdan saygı bekliyor, dışlamaya son vermelerini istiyoruz.
10. Burada yaşayan herkese Seçim Hakkı istiyoruz.! „Yerli“ ve „Yabancı“ ayrımına son!
11. Bizimle ilgili konularda bize sorulmadan,danışılmadan kararlar alınmasın!