MODERN KÖLELİĞE HAYIR !!!

Almanya ve Türkiye arasında yapılan İstisna Akdi anlaşması çerçevesinde Münih’de büyük inşaat şirketlerinin şantiyelerinde çalıştırılmak üzere taşeron firmalar aracılığı ile Türkiye‘den işçiler getirilmektedir. Zor şartlar altında çalıştırılan bu işçilere çoğu zaman sözleşmelerinde belirtilen ücretleri dahi ödenmemekte ,haklarını arayan işçiler Türkiye’ye geri gönderilmekle tehdit edilmekte veya işten çıkarılmaktadır.Konuya ilişkin haberler türk ve alman basın-yayın organlarında yeralmıştır.
Bu olumsuz ve zor koşullar altında çalışan işçilere yardım etmek,haklarını aramak amacıyla Münih’de „Initiative für Zivilcourage“ adı altında bağımsız bir Sivil İnsiyatif Grubu kurulmuştur.
Girişimlerimiz sonucunda, Işçiler haklarını almak için avukatlar aracılığı ile Münih İş Mahkemesine başvurmuşlardır. Başvuran dört işçinin davasını karara bağlayan mahkeme,Türk taşeron şirketini, işçilere maaşlarını Sözleşmede belirtilen saat ücreti üzerinden ödemeye mahkum etmiştir.
Mahkemenin aldığı bu kararlar, diğer davalar için de bir örnek teşkil edecektir.
Türkiye’den taşeron Türk firmalar aracılığıyla gelen işçilere sesleniyoruz:
Sözleşmenizde yazılan ücretleriniz ödeniyor mu?

Yasal haklarınız:
Asgari Ücret (saat ücreti brüt 12,85 € ve Net 8,30 € )
Ücretli izin hakkı (Yılda 30 gün) ve kullanılmayan izinler için ödeme
Fazla mesai ücretlerinin ödenmesi
Sağlık Sigortası
Yıllık Vergi iadesinden yararlanma

6 ay içerisinde itiraz etmediğiniz halde,zaman aşımına uğrayarak yasal haklarınızı kaybetmiş olacaksınız.

„Initiative für Zivilcourage“ Yardım Grubu , davalarını kazanan işçilere olduğu gibi, sizlere de her konuda danışmanlık ve yardım yapmaya hazırdır.
Yardım için aşağıdaki adres ve telefonlara başvurabilirsiniz:

Initiative für Zivilcourage
089/44454158 (Oguz Lüle)
Kulturzentrum Wörthhof
Wörth Strasse 10
81667 München