İş Sözleşmende yazılandan daha mı düşük ücret alıyorsun?

„İstisna Akdi“ çerçevesinde Türkiye‘den gelen isçilerinde önemli yasal hakları vardır:

– Asgari Saat Ücreti ödeme mecburiyeti (12,85 € Brüt / Net 8,30 € )
– Ücretli izin hakkı (Yılda 30 gün) ve kullanılmayan izinler için ödeme
– Fazla mesai ücretlerinin ödenmesi
– Sağlık Sigortası
– Yıllık Vergi iadesinden yararlanma

Bizler herhangi bir devlet yada özel kuruluşa bağlı olmayan sivil yardım grubuyuz.Yasal haklarınızı almanız için ücretsiz danışma ve destek veriyoruz.

3 İşçi arkadaşınıza, bizim yardım ve desteğimizle maaş ve vergi iadeleri ödenmiştir.

Önemli Uyarı!
Ödenmeyen maaşlarınızı almak için, 6 ay içerisinde itiraz etmeniz gerekmektedir. Aksi halde,zaman aşımına uğrayarak yasal haklarınızı kaybetmiş olacaksınız.

Yardım ve danışma için aşağıdaki adres ve telefona başvurabilirsiniz:

Initiative für Zivilcourage
089/44454158 (Oguz Lüle)
Kulturzentrum Wörthhof
Wörth Strasse 10
81667 München