Получаваш по-малко от договореното?

Получаваш по-малко от договореното?

Знаеше ли, че работещите по договор имат законно право на:
– почасова ставка в размер на 12,85 евро бруто/8,30 евро нето
на час
– 30 дни платен отпуск в годината или парично обезщетение на
неизползван такъв (SOKA BAU)
– заплащане на извънреден труд
– здравна застраховка
– възвръщане на данък oбщ доход

Ние сме независима, частна инициатива и предлагаме анонимни и безплатни консултации и, в чести случаи, подкрепа на работещи с нарушени права и трудово възнаграждение.

С наша помощ, трима работника успяха да получат заплатата си, а други – полагащия им се данък общ доход.

Внимание!
След изтичане на шест месечен срок, изгубваш правото си на иск за неизплатено трудово възнаграждение!

Потърси съвет:
Инициатива за цивилен кураж, Културен център Wörthhof, Wörth Str. 10, Mюнхен
089/44454158 (Oguz Lüle)