Борбата на eвропейските мигранти срещу свръх-експлоатацията и за подслон

Заедно с несигурни работници от България Ви каним на дискусия и информативно събитие. В сряда, на 9 декември от 8 часа в Kafe Marat, Thalkirchnerstr. 102.

За какво става дума?

В центъра на града, но в покрайнините на обществото ни, несигурни европейски мигранти често живеят в условията на неадекватна жилищна ситуация или на улицата, работят при изключително несигурни и свръхексплоататорски трудови условия. Въпреки че тези мигранти се радват на „свобода на движение”, техните социални права са обвързани със заетостта им и със способността им да работят. Те трябва да се борят срещу ежедневния расизъм и бюрократичните бариери, които им препречват пътя към социални права.

LINK TO FLYER